Translate IT

Branschanpassade översättningar

Du har hamnat på vår tidigare sajt och det är inte så märkligt, eftersom den funnits med så mycket längre när du sökt på ord och begrepp som har med översättningar att göra.

Vi arbetar inte med kaffe, men dricker gärna en kopp i samband med arbetet.

Tag du också en och gå till rätt sida!

Det handlar om marknadsföring och hur språk och översättningar bäst ska hanteras. Här får du konkret information kring allt som har med detta att göra.

Translate it är en bra kontakt för företag som vill lyckas ännu bättre på en internationell marknad.

Vill du ha just den service du behöver och bästa möjliga översättare med vana från din bransch?

Vill du dessutom ha ett bättre pris?

Självbesvarande frågor, men ändå....

Då rekommenderar vi dig att ta med din kopp och gå till

Har du maximalt bråttom sänder du ett mejl till

och berättar kortfattat ditt ärende och om du vill bli kontaktad och i så fall hur och varför inte när.

För Translate IT

Dan Mauritzon

Translate it branschanpassade översättningar för teknik, IT, medicin, ekonomi, juridik och marknad och allt ditt företag effektivt och rätt vill förmedla på alla andra språk.

Översättare för varje språkområde som är erkänt skickliga att hantera texter som branschen producerar.

Projektledare som tar sig tid att analysera varje kunds behov.

Translate IT © 2013 • Privacy Policy • Terms of Use